?

Log in

No account? Create an account
Impressions and Expressions of Ijon
January 28th, 2004
10:35 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
על אמון
[A rant on the quality of Hebrew newspapers' copy editing]
לתשומת לב הקורא אביב לביא, ועורכיו:

בעברית, אפשר לרכוש את אמונו של אדם מסוים, ואפשר לרחוש אמון לאדם מסוים.
אי-אפשר לרכוש אמון למישהו.

אפילו על שמאלנים מדופלמים אין לומר: "...שהאמון שהם רוכשים כלפי הפרטנרים מהצד השני ינוצל לרעה."

אנא מכם; ראו ביקשתיכם. מעוז אחד של עיתונות ראויה יש בארץ, וכתבים רהוטים כזית. אל תבגדו באמוני אשר רכשתם, באמון שאני רוחש לכם.

בכבוד וכאב,

אסף ברטוב
קורא

Current Mood: dismayed
Current Music: אהוד בנאי -- ברוקלין

(16 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:emblemparade
Date:January 28th, 2004 08:40 pm (UTC)
(Link)
Haha, that's brilliant. I pray to my non-god that they publish this witty wittiness.
[User Picture]
From:karena
Date:January 29th, 2004 04:58 am (UTC)
(Link)
As I don't read Hebrew, I assume they got a few things wrong?

They always seem to do, newspapers...
[User Picture]
From:themoniker
Date:January 29th, 2004 10:23 pm (UTC)
(Link)
א - שגיאות כאלו (מילה לא-נפוצה יחסית שנשמעת אותו דבר כמו המילה הנכונה), נוטות להיות חמקמקות במיוחד.

ב - במוסף הארץ השבוע יש המלצת קולנוע ממנה אתה יכול ללמוד שאפשר להינצל מהתנקשות. זו כבר שגיאה בסדר גודל אחר.
[User Picture]
From:ijon
Date:January 30th, 2004 11:53 am (UTC)

Re:

(Link)
א' נכון.
ב' צא ולמד: בהיטלר, ברייגן, ובזאב רוזנשטיין התנקשו, ואולם הצורר הנאצי מת מידיו שלו, והשניים האחרים עוד עמנו.
התנקשות היא נסיון לפגוע במישהו, ובמובן נוסף, ספציפי יותר, נסיון לרצח.
דווקא כאן, אפוא, הארץ צודק.
[User Picture]
From:themoniker
Date:January 30th, 2004 04:51 pm (UTC)

Re:

(Link)
לא, הארץ שוגה: בלינקולן, קנדי ויוליוס קיסר התנקשו - בהיטלר, רוזנשטיין ורייגן *ניסו* להתנקש. נסיון התנקשות איננו התנקשות, כפי שנסיון לרצח איננו רצח. ההבדל (במיוחד מבחינת הקורבן המיועד) הוא קריטי.
[User Picture]
From:ijon
Date:January 30th, 2004 05:03 pm (UTC)

Re:

(Link)
אבן-שושן: התנפלות, נסיון לפגוע במישהו או לרצחו נפש.
כלומר, הצירוף "נסיון התנקשות" הוא שטות. יש התנקשות שמצליחה, ויש התנקשות שנכשלת.
[User Picture]
From:gryphonk
Date:January 31st, 2004 12:21 pm (UTC)

לא מסכים

(Link)


אני לא אתווכח על ההגדרה במילון, אבל השימוש במילה "התנקשות" בשפה המדוברת הוא רק במקרים של הצלחה, אחרת זהו ניסיון להתנקשות או ניסיון לרצח, כפי שדותן אמר. עובדה שג'ון הינקלי לא מכונה "מתנקש", משום שהוא ניסה ונכשל.

[User Picture]
From:ijon
Date:January 31st, 2004 05:58 pm (UTC)

Re: לא מסכים

(Link)
אבל הויכוח הוא על ההגדרה במילון: דותן קבע ש"הארץ" טעה, וקביעה כזו, ראוי לה להישען על הלשון התקנית. לו היה קובע "לא מדברים ככה", היה על מה להתווכח.
[User Picture]
From:gryphonk
Date:February 1st, 2004 07:50 am (UTC)

עדיין לא מסכים

(Link)


האקדמיה ללשון קובעת אולי את הצורה של העברית "הרשמית", אבל את הצורה התקנית של הלשון קובע בשורה התחתונה השימוש. האקדמיה ללשון נכנעת לתכתיבי השימוש; זה לא קורה בכיוון השני.

דוגמא: האקדמיה ללשון דחתה את המילה "דואל" כמילה חדשה בשפה העברית; ובכל זאת, גוגל מוצא 93 אלף מופעים שלה: לא ירחק היום שהאקדמיה תאלץ לקבל את המילה הזו לשפה התקנית, בגלל שהיא בשימוש נפוץ. באותה מידה, אם משתמשים במילה "התנקשות" במובן של ניסיון מוצלח בלבד, אפשר לבקר את הארץ על שימוש במילה שהוא לא לפי המובן המקובל.

[User Picture]
From:ijon
Date:February 1st, 2004 09:22 am (UTC)

Re: עדיין לא מסכים

(Link)
שפת הדיבור אינה מחייבת את השפה הכתובה. לכל עיתון הזכות לבחור כמה יטּה לשפת הדיבור, ו"הארץ" שמרן בנושא. השימוש במובן המקורי של "התנקשות" בשום פנים אינו יכול להיחשב לטעות, כפי שטען דותן, משום ש*זו* משמעות המלה בלשון התקנית, הכתובה, ואין בלתה.

השימוש הנפוץ ב"נסיון התנקשות" היתיר נובע מבורות, ואין על העיתון חובה לאמץ כל צירוף שנשחת בפי העם, כפי שבעיתון עדיין מקפידים לכתוב "היות ש" על אף שרבים אומרים "היות ו".

אציין גם שהדברים אינם שרירותיים לגמרי: למובן התקני של "התנקשות" יש סימוכין במקורות, יש לו קורפוס טקסטואלי שמשתמש בו, ואין זו גחמה של מתקני העברית. כל מי שרגיש לשפה, ומכיר אותה מעט, יכול לתת דעתו על כך ולראות הגיון וטעם במובנה כפי שהוא. כאמור, לא חייבים לעשות זאת בלשון הדיבור, אך אל לנו להתיימר לתקן טקסט כתוב שמשתמש בלשון תקנית.
[User Picture]
From:gryphonk
Date:February 9th, 2004 09:02 pm (UTC)

Re: עדיין לא מסכים

(Link)


אני לא טוען ששפת הדיבור מחייבת את השפה הכתובה; טענתי שאם משמעות המילה משתנה, בגלל שימוש מסוים, בגלל שההקשר שבו משתמשים במילה השתנה, אז סביר שהשפה התקנית מפגרת מאחור, אבל אין זו סיבה להעביר ביקורת על אלו שמתחדשים עם הזמנים.

נתתי דעתי על המובן שהצגת, ואני מחזיק בדעה הקודמת שלי: ברור מאליו שאין "ניסיון לתקיפה", שהרי משמעות המילה בפעולה עצמה. להבדיל, משמעות המילה "רצח" היא בפעולה המוצלחת; ועל כן, לא נקרא לניסיון נפל לרצוח "רצח", ולא נכנה את הנכשל "רוצח". התנקשות, כמאורע, קרובה במשמעותה לרצח יותר מאשר לתקיפה, בגלל המטען הרגשי של אובדן החיים. משום כך, ההצלחה נתפסת כיותר משמעותית מהפעולה עצמה, ומכאן "ניסיון התנקשות", והכינוי "מתנקש" רק למצליח, ולא גם למנסה.

אין לנו וויכוח על השפה התקנית. חוסר ההסכמה, נדמה לי, הוא על האם המשמעות של המילה אכן השתנתה מאז שנוסחה במקורות. אודה ואתוודה, אינני מכיר את מקור המילה בעברית, אבל אולי אפשר להשאיל מהשפות הלטיניות. מקור המילה assassin הוא במסדר "החשישים". במקור, המילה היא שם עצם; המתנקש הוא מתנקש תמיד, ולא רק בעצם ביצוע הפעולה או לאחר הצלחתה. בזמנים המודרניים, המתנקשים שבהם אנו מדברים, המטורפים היורים בנשיאים וכוכבי קולנוע, אינם בעלי מקצוע; התואר "מתנקש" לא מתאר את כלל מהותם, אלא רק את הסטטוס שלהם לאחר ביצוע הפעולה. החשיבות עוברת מהאדם, אל הפעולה; מהשייכות שלו לשבט או למקצוע מסוים, אל נטילת החיים. משום כך, לדעתי, אנו מבינים את מעמד המילה "התנקשות" באותו אופן כמו "רצח".

[User Picture]
From:ijon
Date:February 9th, 2004 09:22 pm (UTC)

Re: עדיין לא מסכים

(Link)
מסופקני אם אביב לביא נקט את הלשון שנקט מתוך עמדה חדשנית ולא סתם בהיסח הדעת. "חדשנות" כזו בעיתון כתוב תלויה לא רק ברצון הכותב, אלא גם בקו לשוני מסוים שמכתיבים העורכים, ולכן מיענתי את תגובתי כך. כדי לקבל את סברתך שלביא ניסה ליישר קו עם הלשון המדוברת, נאלץ להניח שגם "הארץ" שינה את מדיניותו הכללית, ומעיון בשאר הבחירות הלשוניות בעיתון, נראה שאין זה כך.

יפה שאתה מכיר את סיפור גלגולה של המלה assassin, אך איני מקבל את האנלוגיה שאתה מציע: הרי בעברית אי-אפשר לומר ש"החשיבות עוברת מהאדם אל הפעולה", משום שמלכתחילה מתנקש הוא אדם שמבצע או שביצע התנקשות, כפי שמתנחל הוא אדם שמבצע התנחלות, כלומר הפעולה היא שקובעת, והדוגמה הלועזית שהבאת לא נוגעת לענין כלל. הדגש הוא על הפעולה, שהיא התקפה, ולא נטילת חיים. את מסקנת הטיעון שלך ("משום כך") אפשר להצמיד גם להסבר מדוע יש להבין "התנקשות" באותו אופן כמו "התקפה".
[User Picture]
From:gryphonk
Date:February 10th, 2004 10:10 am (UTC)

וחוסר ההסכמה ממשיך

(Link)


אני בספק אם אביב לביא נקט בעמדה כלשהי לגבי המילה הזו. ייתכן אפילו שהוא מסכים איתך, וזו הייתה טעות תמימה.

רוצח הוא אדם שביצע רצח; אדם שמבצע רצח, בעת הביצוע עצמו, הוא תוקף במטרה לרצוח, אבל עדיין אינו רוצח. האם המתנחל ממשיך להיות מתנחל גם אחרי שישוב לגבולותינו? האם הוא מתנחל בעודו אורז את חפציו, ולפני שנטע את עצמו מעבר לקו הירוק?

דעתי היא שבמסורת היהודית, אין ערך מעל ערך החיים; לכן, בעוד שתקיפה יכולה להסתיים בפציעה או נזק לרכוש, התנקשות איננה יכולה להסתיים ועדיין להיחשב כהתנקשות, ללא נטילת חיים. משום כך לדעתי הדגש אינו על הפעולה.

השאלה, נדמה לי, היא אם אתה מקבל את זו, שלו הייתי עושה אנלוגיה לרצח, אזי התנקשות הייתה רק במקרה של הצלחה, ולא גם במקרה של ניסיון. אם אנחנו מסכימים על זה, אז השאלה היא האם התנקשות היא אנלוגית לתקיפה או לרצח; ובמקרה כזה, אני לא בטוח איך אפשר ליישב את השאלה הזו. כמובן שאם אתה לא מסכים למסקנה של אנלוגיה לרצח, זה כבר עניין אחר.

[User Picture]
From:ijon
Date:February 10th, 2004 11:38 am (UTC)

Re: וחוסר ההסכמה ממשיך

(Link)
ברור שאיני מסכים לאנלוגיה בין התנקשות לרצח! הרי בדיוק על כך תיקנתי לדותן.

טענתך מלכתחילה היתה שהתנקשות שקולה לרצח, אז אינך יכול להסתמך על "אנלוגיה" כזו כדי להוכיחה. נדמה לי שקצת התבלבלת.
[User Picture]
From:gryphonk
Date:February 10th, 2004 12:21 pm (UTC)

לא בלבול, הבהרה

(Link)


ניסיתי להבהיר את סלע המחלוקת בינינו.
לא ברור לי למה אתה לא מקבל את זה שהתנקשות קרובה יותר לרצח מאשר לתקיפה. החשיבות בתקיפה היא במעשה עצמו: היא מצביעה על עוינות, על כוונות מסוימות; החשיבות היא בכוונות, והיא שנותנת למילה את משמעותה, ועל כן הדגש הוא על הפעולה.
ברצח, החשיבות היא בתוצאות בלבד; ישנו הבדל עצום בין ניסיון לרצח לבין רצח, גם אם עד לרגע הלחיצה על ההדק גם הבן אדם שניסה לרצוח וגם הקורבן המיועד לא שמו לב אליו. ערך החיים הוא המכריע כל שיקול אחר.

התנקשות אולי נמצאת באמצע. מצד אחד, ישנם מתנקשים מקצועיים; מהותם היא לרצוח בשכר, ועל כן הם מתנקשים גם כאשר הם בדרך אל ביצוע מטרתם. הפעולה שלהם היא "התנקשות" גם לפני שהיא מצליחה. המתנקשים שעליהם דיברנו, משוגעים חד-פעמיים, הופכים למתנקשים לא בגלל כוונותיהם, ולא בגלל הניסיון עצמו, אלא רק בגלל התוצאה של המעשה: רק בגלל שהצליחו להרוג. משום כך, התנקשות זו אנלוגית לרצח.

[User Picture]
From:ijon
Date:February 10th, 2004 01:30 pm (UTC)

Re: וחוסר ההסכמה ממשיך

(Link)
וגם אני קצת התבלבלתי: שכחתי שאת ענין ההתנקשות העלה בכלל דותן, ושלא אביב לביא אשם בכך.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com