?

Log in

No account? Create an account
Hebrew Language Reforms - Impressions and Expressions of Ijon — LiveJournal
June 21st, 2004
02:27 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Hebrew Language Reforms

(14 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:ntopaa
Date:June 27th, 2004 01:12 pm (UTC)

את פתח לו

(Link)
גם אני הסתייגתי מהמאמר הנזעק של יוסי שריד. רפורמה לשונית כלשהי בשפה העברית איננה ערובה להתדרדרות הנוער לסמים, כפי שאפשר היה עוד לחשוב ששריד מאמין. הרעיון והכוונה שעמדו מאחורי ההצעה לפשט את חוקי הניקוד אינם שגויים לחלוטין, ואני מסכימה עם אסף שקיימת בעיה, ושיש לחתור למציאת דרכים לפתרונה.

אז למה לכם עבודת הניקוד הזו?
שאלה טובה. אני רואה עצמי כמי שדוברת עברית תקנית, באופן כללי, ובכל זאת בניקוד אין לי מושג, מעבר לכמה עקרונות בסיסיים. מעולם גם לא חשתי צורך עז להעמיק את ידיעותיי מעבר לכך, מאחר והניקוד אינו משמש אותי בחיי היום יום. הספרים, העיתונים, האתרים והשלטים שאני קוראת אינם מנוקדים. גם כשהם מנוקדים, שנים של הרגל לימדו אותי לקרוא ללא הניקוד. במידה רבה, אני עיוורת לניקוד גם כשהוא מופיע. אני, בתור האדם הפשוט לא זקוקה לניקוד בחיי היום-יום שלי.

נו, אז למה הניקוד הזה לכם?
הניקוד בעיני הוא כלי. כלי לאלו המבקשים לקרוא ולהבין טקסטים באופן מעמיק יותר. בעיקר טקסטים בהם אופן הביטוי וההטעמה משמעותיים וכבדי משקל להבנת הטקסט - קרי: שירה וטקסטים תנ"כיים. בטקסטים מעין אלו ניקוד, אמות קריאה ופיסוק הם משמעותיים, וכל שינוי בהם יכול לגרור גם שינוי במשמעות המשפט. בעיני, הניקוד שקול לשימוש בסכין קצבים מפלדת אל-חלד לעומת השימוש בסכין בשר רגיל מהסופר. רוב עם ישראל ואחותו אינם זקוקים לכלי עבודה מקצועיים כדי ליהנות מסטייק עסיסי.
מה אני רוצה לומר בכל זה? שהרעיון לאחד סימני ניקוד הוא צעד לא נכון בכיוון הנכון. שינוי בסימני ניקוד לא יעלה או יוריד לישראלי המצוי, מאחר והישראלי המצוי גם כך אינו משתמש בסימני ניקוד, וגם אם יעשו בהם שינוי, הוא לא ירוץ לקנות ערמת שורוקים בסופר. כל שנקבל הוא כלי עבודה יעיל פחות לקהל המקצוענים, שעבורם סימני הניקוד הם חשובים ואין צורך לשנותם.

מה כן, אם כן?
עובדה היא שרוב ה-"עמך" דובר שפה קלוקלת וירודה. אני טוענת שגם אם יהפכו את חוקי העברית על פיהם ויבעטו לעזאזל את רוב אותיות האלף-בית, עדיין ידברו בני עמנו בששון עברית קלוקלת למהדרין. כך נוהג עולם. גם לאנגלית הויקטוריאנית המהוקצעת הייתה בת לוויה בדמות הקוקנית המחוצפת. שפה שהגייתה עילגת ודקדוקה פיסח. לעולם, אבל לעולם, השכבות המשכילות ידברו שפה גבוהה ותקנית יותר מהשכבות הפחות משכילות. אין מה להיתפס לאמוק לנוכח המצב, אלא להבין שזו דרכה הטבעית של שפה. אין גם רע בשימוש בסלנג, או בשאילה משפות אחרות. שפות עממיות ועגות תמיד התפתחו והשתנו במהירות רבה לעומת השפה התקנית, וכוחן הוא בגמישותן ובתרומות שהן נותנות לשפה התקנית. רק כדוגמא, אפשר להעיף מבט בעגה הצבאית, ובכמות המושגים שעברו ממנה לשפה המדוברת או התקנית.
כמובן שאין גם צורך להכריז על פטור מעברית לאומה. אני מסכימה עם אסף שחינוך הוא המפתח לעניין. היה עוזר כמובן אם המורים בבית הספר היו יודעים עברית תקנית בעצמם, או השדרנים בערוץ הילדים או (חלילה וחס) שרים בממשלה. היה גם עוזר אם לא היו נזכרים ללמד דקדוק וניקוד בצורה משמימה ומייגעת רק בכיתה ט', כשהרגלי הדיבור כבר הושרשו בנוער. תוכנית הלימודים בלשון וחיבור גרועה ומשעממת. היה גם עוזר אם האקדמיה ללשון הייתה טורחת להתעורר ולהביא לנו חידושים איכותיים בזמן, ולא להיזכר לחפש מילה שתתאר את האינטרנט רק חמש שנים לאחר הטמעתו בכל בית שלישי בישראל.

בקיצור – שינויים יש לעשות במקום בו הם ישנו משהו למישהו, רצוי לעשות אותם בזמן ורצוי לשתות כוס מים ולא לקחת אטרופין, כי אין מה להיכנס ללחץ.

איילת.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com