Asaf Bartov (ijon) wrote,
Asaf Bartov
ijon

 • Mood:
 • Music:

Israel Rosen on Refusing

בטור של ישראל רוזן מצאתי פסקה שחשוב לצטט:
פינוי יישובי חבל עזה בכוח הזרוע אינה פעולה צבאית. כאשר צה"ל עוסק בהצלת נגרפי שטפונות או בחילוץ מדורדרי ואדיות - זו פעולה משטרתית-אזרחית מובהקת. באותה מידה אילו קבוצת חיילים דתית הייתה מסרבת לעסוק בחילוץ מבנה שקרס בשבת מתוך ודאות שאין את מי להציל והלכת פיקוח נפש לא חלה, סבורני כי לא היו מתנפלים עליהם כסרבני פקודה המפוררים את הצבא. שימוש במשאבים צבאיים מטעמי זמינות ויעילות אינה הופכת משימה מדינית לצבאית, גם אם היא מתבצעת לנוכח עיניו העולזות של האויב.
וגם הסיפא של מאמרו מכיל דבר טעם.
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments