?

Log in

No account? Create an account
Impressions and Expressions of Ijon
January 11th, 2005
08:58 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
"חצי שנה ואיראן תעשיר אורניום"

(15 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:spelljammer
Date:January 11th, 2005 11:00 pm (UTC)

שיקר, או טעה?

(Link)
?
[User Picture]
From:ijon
Date:January 11th, 2005 11:18 pm (UTC)

Re: שיקר, או טעה?

(Link)
שיקר. לומר שיש לך הוכחות כשאין לך זה לשקר.
[User Picture]
From:ygurvitz
Date:January 12th, 2005 03:47 am (UTC)

Re: שיקר, או טעה?

(Link)


קשה לחשוד בי באהדה לאמ"ן, אבל אני חושב שהוא לא שיקר. גם הוא וגם האמריקנים - לכל הרוחות, גם מקס בליקס - היו משוכנעים שיש לעיראק נשק להשמדה המונית. אחמד צ'לבי סיפק מידע שנחשב אמין בנושא - אף אחד לא ידע אז שהוא סוכן איראני. למעשה, אחת החקירות בנושא הפנטגון/איפא"ק היא עד כמה הושפעו אנשי הפנטגון ממידע מודיעיני שהגיע אליהם מישראל, שבלעה את צ'לבי ואת שקריו.

אשר לאיראן, נו טוף, כמו ששמיר היה אומר. אני מו]תע שפרקש אומר את זה עכשיו; חבל לבזבז דבר כזה. הוא היה צריך לשמור את זה לאוגוסט, לדיוני התקציב. זה מה שהם עושים, אחרי הכל, כבר עשור.



[User Picture]
From:spelljammer
Date:January 12th, 2005 12:42 pm (UTC)

אם לנסח אחרת

(Link)
הוא (ראש אמ"ן) כנראה קפץ למסקנות על סמך מידע שבדיעבד הסתבר כלא אמין. זה הופך אותו לפזיז, אולי חסר אחריות (מה שחמור כשלעצמו). זה עדיין לא הופך אותו לשקרן (מילה אשר בדרך כלל שמורה למי שהטעה ביודעין).
[User Picture]
From:ijon
Date:January 12th, 2005 07:47 pm (UTC)

Re: שיקר, או טעה?

(Link)
אני דווקא נותן למנגנוני האיסוף וההערכה באמ"ן יותר קרדיט משאתה נותן; אני חושב שהידיעות זוהו כבעלות אמינות חלקית, אך לפרקש היה אינטרס, ואולי פשוט הוראה מגבוה, להציג את הידיעות כבטוחות יותר משהיו. זו הונאת הציבור, וזה בלתי-נסלח.

שירותים חשאיים הם עצם בגרונה של הדמוקרטיה, תמיד. עם קיומם יש להסכין, בעולמנו. עם העלמת מידע, או שקר-בשתיקה, אפשר להסכין, בעיקר כדי לא לסכן בני אדם (סוכנים וכו'). עם שקר מפורש, בשידור חי לאומה, אי-אפשר ואסור להסכין.
[User Picture]
From:ygurvitz
Date:January 12th, 2005 09:07 pm (UTC)

Re: שיקר, או טעה?

(Link)


מזכרוני מהתקופה, נראה לי שאתה טועה. אמ"ן אמר שוב ושוב שלא סביר שתגיע תקיפה, והפאניקה הגיעה דווקא מהפוליטיקאים. אשר לאמינות הידיעות, אחד הסממנים העכורים של הפרשה הוא שהמודיעין האמריקני נשען על הערכת המודיעין הישראלי, והמודיעין הישראלי נשען על הערכת המודיעין האמריקני - היזון חוזר של אותו חומר, שמקבל משנה משמעות משום שהוא מופיע גם אצל העמיתים; וכידוע, מידע שיש לו אישור משני מקורות הוא קביל.

לראשי אמ"ן יש אינטרס לאו דווקא להדאיג את הציבור, אלא לכסת"ח. הדוגמא של ההערכה של פרקש על מצבו של ערפאת בתחילת נובמבר - שהיהת בערך "אנחנו מעריכים שהוא יחיה, אבל אולי הוא ימות" - היא דוגמא קלאסית.

המודיעין הצבאי איננו, טכנית, שירות חשאי, משום שהוא איננו אמור לפעול בתחומי המדינה או לאסוף מידע על אזרחיה.

בבריטניה היתה פרשה דומה - עלתה הטענה שממשלת בלייר הפעילה לחץ על המודיעין to sex up דיווחים מודיעיניים. שם זו היתה שערוריה ממדרגה ראשונה. אני לא ראיתי שום דבר דומה בתקשורת שלנו, ואני סומך על היושרה של אנשי המודיעין, שלא היו מסכימים לקבל הכתבה מלמעלה. אפילו הסי.איי.איי. לא הסכים.

[User Picture]
From:ygurvitz
Date:January 13th, 2005 07:04 pm (UTC)

תוספת

(Link)


אף שיש לי הערכה ליכולת האיסוף האלקטרונית של אמ"ן, ולעובדה שבניגוד לאחותה הגיגאנטית של 8200, ה-NSA, אמ"ן מצליחח למצוא את הרגלים והידיים בג'ונגל המידע שהוא אוסף, הרי שאני בעל ספקות חמורים באשר לאיכות המקורות האנושיים שיש לו בעיראק, אם בכלל. מה שרק מחזק את תיאוריית ההיזון הכפול באמצעות צ'לבי.

Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com