?

Log in

No account? Create an account
על מלכודת החינוך החרדי - Impressions and Expressions of Ijon
January 24th, 2005
05:09 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
על מלכודת החינוך החרדי

(8 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:guygrobler
Date:January 24th, 2005 09:31 am (UTC)
(Link)
בהחלט צודק, הבעיה היא שכמו תמיד הכל נופל במאבק על סדרי עדיפויות. לצערי, "החלום שלי" של קואליציה חילונית של ליכוד-שינוי-עבודה לא יצא לפועל בגלל פגועי המוח של הליכוד (שלא אוהבים את שינוי). אם הקואליציה הזו כן הייתה יוצאת לפועל הרי שהיינו יכולים להוריד שני ציפורים באבן אחת. חבל.
[User Picture]
From:ntopaa
Date:January 24th, 2005 10:29 am (UTC)

קואליציית החלומות

(Link)
קואליציית החלומות הזו היתה עשוייה לקום אחרי הבחירות, אם מצנע לא היה מתעקש לסרב לממשלת אחדות. כתכסיס בחירות שמטרתו היתה למשוך עוד בוחרים למפלגתו ולהפעיל לחץ על שרון, מצנע הודיע בשבוע לפני הבחירות שהוא לא ילך לממשלת אחדות.

לו היתה ממשלה כזו כבר אז, אולי דבר אחד או שניים היו נראים קצת אחרת. כמו מצב החינוך, למשל.

מה שבא ללמדך שפגועי מח ותאבי כוח לא חסרים בשני הצדדים.
[User Picture]
From:guygrobler
Date:January 24th, 2005 11:03 am (UTC)

Re: קואליציית החלומות

(Link)
מסכים במאה אחוז!, יש טיפשים לכאן ולכאן , ותכסיסו של מצנע פעל כבומרנג.

אני מהימין אגב (דילמת הבחירות שלי... כאשר הימין בשלטון דעותיי קרובות יותר לשינוי וכאשר השמאל בשלטון דעותיי חוזרות לליכוד). אני מהטיפשים הללו שמצביעים עם הבטן. לעולם לא אוכל להצביע עבור השמאל. (למרות שב99 עשיתי הנורא מכל והצבעתי עבור ברק... אוי איזו טעות... טעות טעות טעות...)... הצבעתי אז אגב לשינוי גם. מאז נגמלתי וחזרתי הביתה לליכוד (תוך כדי עצימת עיניים כאשר עבר מול עיניי עוד אחד מיצירי התת אינטלגנציה שלהם). לקראת הבחירות הבאות אני שוב אשקול ליכוד או שינוי.
אולי עכשיו הדילמה שלי יותר מובנת?

יש מחסור באנשים טובים בפוליטיקה שלנו.
יותר מדי גנרלים, עורכי דין ועסקנים.
מה צריך - מדעני מדינה! אחרי הכל זה עיסוקם.
מה עוד צריך - פוליטקאי עם יצרים וחזון של בן גוריון, הוגן הגון וישר כבגין (האב והבן) ועם אנגלית כמו של ביבי.
וכאן אני נכנס לסיפור - הא הא
[User Picture]
From:ntopaa
Date:January 24th, 2005 11:23 pm (UTC)

יש לי תקוות צנועות משלך

(Link)

אני מקווה, בתור התחלה לאנשים ישרים וחרוצים. אני מוכנה לוותר לבנתיים על אנשים בעלי שיעור קומה, ולהסתפק בכאלו שלא יקחו שוחד, יעגלו פינות, יפעלו בניגוד אינטרסים וישקרו לציבור בוחריהם.
כאלו שיגיעו בבוקר לעבודה, בכל יום, ויצדיקו את המשכורת וההטבות שהם מקבלים.

בעיני, גם המנהיג רב החזון ביותר לא יצלח בפועלו, כשהוא טובע בים של פוליטיקאים מושחתים.
[User Picture]
From:guygrobler
Date:January 25th, 2005 08:22 am (UTC)

Re: יש לי תקוות צנועות משלך

(Link)
על מה שאת מבקשת אני גם חותם. צעד אחד קטן יספיק כהתחלה... או בלשון הציונים המוקדמים - עוד פרה ועוד דונם... ועוד פרה ועוד דונם
:)
[User Picture]
From:or_dromi
Date:January 25th, 2005 07:39 am (UTC)

הליכוד מת מזמן

(Link)
וטוב שכך
(הייתי חייבת)
[User Picture]
From:guygrobler
Date:January 25th, 2005 08:15 am (UTC)

Re: הליכוד מת מזמן

(Link)
והעבודה איפה?
קרו לעצמם את הקבר. אני לא ממהר עם זאת להספיד לא את אלו ולא את אלו. מפלגות באופן מוכח מסוגלות להיות דינמיות ברגעי הישרדות קריטים או שהן מוחלפות באותה גברת בשינוי אדרת (ראי ערך מפא"י).

[User Picture]
From:novartza
Date:January 25th, 2005 07:57 pm (UTC)
(Link)
יש מידה רבה של צדק בדבריו של גורביץ, אך הוא, כרגיל, רואה את הדברים באופן חד-צדדי וקיצוני. ראה תגובתי (מס' 78) למאמר.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com