?

Log in

No account? Create an account
Tom Segev on Kingmaking in Lebanon - Impressions and Expressions of Ijon
January 14th, 2006
02:36 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Tom Segev on Kingmaking in Lebanon
מתברר שרעיון המלכת המלכים בלבנון, והשימוש בה כחיץ נוח לישראל, לא נולד בשנת 1982, אלא מלווה את מדינת ישראל מרגע הולדתה ועוד לפני כן:
בכך לא נגוז אמנם חלום ישן לספח את דרום לבנון ולהקים בצפונה מדינה נוצרית או לפחות לחלק אותה ולהקים מדינה נוצרית בדרומה. בן גוריון חתר לכך בראשית המלחמה. "שלטון המוסלמים (בלבנון) הוא מלאכותי וקל לערערו. יש להקים מדינה נוצרית שגבולה הדרומי יהיה בליטני. נכרות איתה ברית." בן גוריון חזר והעלה את הרעיון בשנים הבאות. משה שרת כתב על כך ביומנו: "הרמטכ"ל (משה דיין) החרה (אחרי בן גוריון) וגילה צפונות מחשבותיו המרחיקות. לדידו כל מה שדרוש הרי זה למצוא קצין ולוּ בדרגת סרן, לרכוש את לבו או לקנותו בכסף על-מנת שיסכים להכריז על עצמו כמושיע האוכלוסיה המארונית. או-אז ייכנס צה"ל ללבנון, יכבוש את השטח הבא בחשבון ויכונן שלטון נוצרי בברית עם ישראל" בעיני שרת זה היה רעיון "מפליץ".
--מתוך הספר מאיר-העיניים "1949: הישראלים הראשונים", מאת תום שגב (הוצאת דומינו), עמ' 26, הערת השוליים.
ושימו לב לעברית של שרת...

(10 comments | Leave a comment)

Comments
 
(Deleted comment)
[User Picture]
From:dorable
Date:January 14th, 2006 03:07 am (UTC)
(Link)
יש קטע ב"נשים קטנות", באיזו מסיבה, שאחד מהידידים פוצח בצ'יזבט-אימה ועושה את זה בקול מאוד נמוך ומאיים ש"הפליץ את כל השומעים". אני לא אשכח את זה. הפליץ את כל השומעים.
[User Picture]
From:orlop
Date:January 14th, 2006 12:09 pm (UTC)
(Link)
הם בהחלט יצירתיים...אתם להם את זאת.
אני מניחה ששרת לא השתמש במילה "מפליץ" מלשון "פלצנות"...אלה משורש אחר, שאינו עולה על דעתי כרגע...
[User Picture]
From:iod
Date:January 14th, 2006 07:05 pm (UTC)
(Link)
פלצות.
[User Picture]
From:orlop
Date:January 15th, 2006 07:31 am (UTC)
(Link)
או קיי, אמא שלי תמיד חשבה שהיה לי אוצר מילים נרחב אבל כנראה שהיא חשבה זאת בגלל שהיא עלתה ארצה...עכשיו אני רואה שאוצר המילים שלי, סביר אבל בהחלט לא נרחב...כי המילה פלצות הייתי צריכה לשים ב-
BABYLON
בכדי להבין
ללהלן התרגום, לעוד מי שאולי שואל
מורע, הלם, זעזוע, ביעוט, וכו'
[User Picture]
From:iod
Date:January 15th, 2006 07:34 am (UTC)
(Link)
היא כמעט שלא בשימוש בפני עצמה. הצורה היחידה ששומעים אותה בימינו היא בסמיכות עם המילה "מעורר" - "מחזה מעורר פלצות", למשל.
[User Picture]
From:orlop
Date:January 15th, 2006 07:58 am (UTC)
(Link)
או קיי
עכשיו באמת ניתן להבין את המילה...הרבה פעמים קורא לי, בשתי השפות שלי, שאני מבינה משפט מהקונקטס שלו
RATHER THAN PER WORD
[User Picture]
From:ygurvitz
Date:January 14th, 2006 09:10 pm (UTC)

לשרת היתה עברית נהדרת

(Link)


עשירה מאד, ספרותית מאד. ניכרים בה, עם זאת, שרידי הסגנון הבן-גוריוני (השמטת המילה "את", למשל). מצד שני, הוא תמיד נשמע נבון, המום, מוכה מאיזו זוועה חדשה שהנחיתו עליו בן גוריון ונעריו.

לימים, אגב, נמצא "הסרן" שימלוך על דרום לבנון: יש בינינו מי שעדיין זוכרים את רב סרן חדאד, משנות השבעים, שהיה לשריף של דרום לבנון בטרם הוקם צד"ל. דומני שאליו כיוון שגב, ושהציטוט הזה איננו מקרי.

[User Picture]
From:ygurvitz
Date:January 14th, 2006 09:10 pm (UTC)

נבון ולא נבון

(Link)
NC
[User Picture]
From:iod
Date:January 15th, 2006 07:35 am (UTC)

Re: נבון ולא נבון

(Link)
ROTFL.
פעם שלישית גלידה?
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com