?

Log in

No account? Create an account
Impressions and Expressions of Ijon
June 22nd, 2006
08:11 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
Camereport, part 2

(8 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:orlop
Date:June 24th, 2006 05:27 am (UTC)
(Link)
אני ראיתי מחזות זמן בעיקר באנגליה, וגם בניו יורק.
אפילו ראיתי את ברוק שילדס....
ולכן עד היום עוד לא הלכתי למחזמר בארץ, משום ש-
1. אני רוצה לראות את זה באנגלית...למרות שאני חייבת להודות זאת הקלה לשמוע שהתרגום היה בסדר גמור
2. לא חשבתי שבארץ יהיו את כל התפאורות המתחוכמות.
במס' ההצגות הבודדות שראיתי בארץ שלא היו מחזות זמר בקושי היתה תפאורה.
אציין לשבח את "אדונם של שתי משרתים"...אני מאוד אוהבת את שמואל וילוזני, מאוד משעשע.
3. אם יש דבר שאני סולדת ממנו זה כאשר שחקנית לא משחקת אלה מחקה שחקנית אחרת, ועוד לא מוצלח.
כגון מה שקרה כאשר ראיתי השנה את גאווה ודעה קדומה. מצאתי ש קיירה ניטלי, שהרבה חושקים בה, פשוט היתה רדודה ומשעממת, וניסתה להיות אותה שחקנית ששיקחה בסידרת המיני של הבי בי סי.
ראיתי את הסרט. הוא בעייני לא רק קומי אלה הרבה מעבר. לצערי למפיקים בברודווי לא יכולנו להשיג כרטיסים בביתן ה-
TCKS משום שלהצגה זאת יש להזמין מראש במיוחד כאשר
NATHAN LANE ו MATHEW BRODRICK מככב בה.
לא לאלה צריך להזמין חודשים מראש עוד לפני שאורזים את המזוודה
מה שכן אני חייבת להודות שמאוד התפתיתי לתת למפיקים צ'אנס, כי בכל אופן גורנשטיין ובר אבא.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com