?

Log in

No account? Create an account
רגע של עברית: למצער - Impressions and Expressions of Ijon
October 14th, 2006
08:34 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
רגע של עברית: למצער
ושוב, השגיאה הנפוצה בשימוש במלה העברית "למצער" צצה מולי להעכיר את יומי. והפעם מפי עיתונאי ותיק ומשכיל, סבר פלוצקר (פסקה רביעית מהסוף).

למי שלא יודע: "למצער" פירושה "לפחות", ולא "למרבה הצער".

(8 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:antinous
Date:October 15th, 2006 07:12 am (UTC)
(Link)
אכן מצער. אגב, מה דעתך על המאמר הזה? האומנם מיקרוספט נעלה על גוגל בתחום ההקשבה לצרכן?
[User Picture]
From:yggdrasil_
Date:October 15th, 2006 05:14 pm (UTC)
(Link)

אמנם לא קראתי את המאמר עדיין, אבל כאיש מקצוע עם התעניינות רבה בעולם התוכן הנ"ל, אני מרגיש שאין כאן בכלל תחרות. אצל מיקרוסופט אתה יכול לקרוא את המחשבות של עובדי מיקרוסופט, מהמפתחים אל המשווקים ועד המנהלים, והשיקולים שלהם בקבלת ההחלטות. יש להם הרבה ערוצי תקשורת, בחלקם אני אפילו פעיל, בשביל לקבל פידבק מהקהל שלהם. אני לא אומר שלהכל הם מתייחסים, כמובן, אבל כצרכן לא-שגרתי אני מרגיש שיש לי המון נקודות תקשורת עם מיקרוסופט, ואני מנצל אותן ומקבל תגובות.
גוגל? גוגל הם קיר. אתה לא שומע מהם, אתה לא יודע מה קורה איתם. פנייה לשירות לקוחות נענית לרוב בטופס סטנדרטי של "קיבלנו את פנייתך" ולפעמים גם זה לא. הם אף פעם לא היו חברה מוכוונת-צרכן, אלא מוכוונת-טכנולוגיה.
[User Picture]
From:antinous
Date:October 15th, 2006 05:24 pm (UTC)
(Link)
טוב לדעת, תודה רבה
[User Picture]
From:sentjao
Date:October 15th, 2006 08:39 am (UTC)
(Link)
טוב לדעת, תודה.
[User Picture]
From:ravell
Date:October 15th, 2006 07:24 pm (UTC)

אתה איש מדהים

(Link)
"למצער" מעלה בך קבס, וזה שפלוצקר הפך את גוגל ל"גולג" עובר בשקט.
[User Picture]
From:yggdrasil_
Date:October 16th, 2006 12:55 am (UTC)

Re: אתה איש מדהים

(Link)

פעמיים!
[User Picture]
From:ijon
Date:October 17th, 2006 12:50 pm (UTC)

Re: אתה איש מדהים

(Link)
כן, דווקא שמתי לב, חייכתי לנוכח האירוניה (גולאג), אבל ברור שזו שגיאת הקלדה. גם כאן המגיה או היעדרו אשמים, אבל "למצער" שם היא שגיאה סמנטית. אין דין שגיאת הקלדה כשגיאה סמנטית.
[User Picture]
From:ravell
Date:October 17th, 2006 08:34 pm (UTC)

Re: אתה איש מדהים

(Link)
בנאדם, התבדחתי
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com