?

Log in

No account? Create an account
African Briths? - Impressions and Expressions of Ijon
December 20th, 2006
05:27 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
African Briths?

(18 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:iod
Date:December 21st, 2006 06:56 am (UTC)
(Link)
זה מה שמפריע לך? לא שהאו"ם ממליץ למיליוני אפריקאים לחתוך חלק מהבולבול ולהמשיך לקיים יחסי מין לא מוגנים?
From:assafr
Date:December 21st, 2006 08:49 am (UTC)

זוהי דמגוגיה

(Link)

משתמע מדבריך ש"האו"ם ממליץ... להמשיך לקיים יחסי מין לא מוגנים". ולא כך היא, מן הסתם.
[User Picture]
From:iod
Date:December 21st, 2006 08:59 am (UTC)

Re: זוהי דמגוגיה

(Link)
זה מה שאני הבנתי מהדברים - הם הולכים להמליץ לאנשים למול את עצמם כדי להתגונן מפני איידס. מכיוון שקיום יחסי מין מוגנים מייתר לגמרי את הצורך ב"הגנה" שבמילה, אין לי אלא להבין שההמלצה הזו (שהיא, כמובן, חסרת תועלת לנשים, יש לציין) כוללת בחובה את ההרשאה לקיים יחסי מין בלתי מוגנים, בתנאי שאתה נימול. יופי.
From:assafr
Date:December 21st, 2006 09:18 am (UTC)

אין להם הרבה ברירה

(Link)

החינוך של הציבור לשימוש בקונדומים אינו מתקדם בצורה ראוייה. האם לקדם פתרון-ביניים מתוך ידיעה שחלק מן האנשים יקבלו אותו כ"כרטיס פתוח" להמשך התנהגות מופקרת, או למנוע מהאפריקנים ה"ברברים" את המידע שיכול להציל חלק מהם , כדי לחנך אותם עוד יותר טוב בהמשך? אני לא בטוח שהדרך השניה היא יותר טובה.

ההמלצה הזאת אינה "חסרת תועלת לנשים". זוהי שטות מוחלטת - אם פחות גברים יחלו באיידס, גם פחות נשים ידבקו מהם. אם הייתי למצוא חיסון לשפעת שפועל על 50% מהאנשים, הייתי מקטין בהרבה את הסכנה להבדקות. וראה לעניין זה
"Herd Immunity"</div>
[User Picture]
From:iod
Date:December 21st, 2006 09:39 am (UTC)

Re: אין להם הרבה ברירה

(Link)


מעניינת אותי (ברמה האקדמית) התזה שיותר קל לשכנע אנשים לחתוך את הזין שלהם מאשר לשים קונדום לפני יחסי מין. זה נשמע לך סביר?

[User Picture]
From:steelight
Date:December 21st, 2006 12:46 pm (UTC)

באמת למה

(Link)
מאחר ולי אין מושג למה ישראלים חילוניים חותכים אברי מין של תינוקות (ואבן, לתינוקי לא חתכתי), התשובה היחידה שיש לי היא: מאותה סיבה. ומאותה סיבה ש60% מהאמריקנים חתכים. נראה לי שהכוונה היא להדריך את בתי החולים לכרות ערלות כניתוח שבשיגרה.

ומה עצוב: זה לא 50% שלא תידבק אף פעם, זה 50% שנבדקו עבור תקופה מסויימת ביחס לאדם שלא נימול. האחוזים לתקופה ארוכה מאד לא ישתנו בצורה דומה, אם בכלל. אם כבר זה "יעזור" במשהו, זה אולי יפגע בהנאה מיחסי מין. ואז אפשר גם לעשות לנשים.

בקיצור, מחקר מגוחך. נקווה שאף אחד לא יקח אותו ברצינות.
From:assafr
Date:December 22nd, 2006 09:45 pm (UTC)

Re: אין להם הרבה ברירה

(Link)

תתפלא מה גברים יעשו בשביל לא להגיע לרגע הזה...

וברצינות יותר, אתה לא יכול לדעת מה הלך הרוח והתרבות שם. אולי ה-Mutilation נפוץ אבל הרעיון של לשים פיסת גומי על המהשמו הוא מעורר חלחלה. ובפרט באזורים הפרימטיביים יותר, נדרש לא מעט חינוך כדי להסביר את המושג של מחלת מין, צורת העברתה, הצורך להחזיק מאגר של הדברים המוזרים האלה ולהשתמש בהם בכל פעם... זה פער תרבותי ענק.

למשל, בסדרה "הבית הלבן" היה פרק מאד מעניין על עניין התרופות לאיידס באפריקה. ואחד הדברים שאמרו שם הוא שהתרופות לאיידס דורשות משטר מדוקדק ומוקפד של צירופים של כדורים שונים בשעות שונות. וזאת בשעה שחלק גדול מן החולים הם אנשים שבכלל אין להם שעון...
[User Picture]
From:ijon
Date:December 21st, 2006 12:31 pm (UTC)
(Link)
מעבר למה שאמר אסף רזון לעיל, ראה המלה "גם" בטקסט המקורי שלי.

זה מפריע לי, משום שיש בעברית הבחנה בין "מילה" (הליך כירורגי) לבין "ברית מילה" (טקס דתי הכרוך בהליך הכירורגי הזה), וגם אם ההבחנה הזו מיטשטשת בלשון הדיבור, הרי שבנוסח החדשות הייתי מצפה שיקפידו עליה, במיוחד כשמדובר בתרגום (לאו דווקא מילולי, כלומר גם תרגום פראפראסטי) של דברים שנאמרו לא בעברית.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com