?

Log in

No account? Create an account
African Briths? - Impressions and Expressions of Ijon
December 20th, 2006
05:27 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
African Briths?

(18 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:iod
Date:December 21st, 2006 09:39 am (UTC)

Re: אין להם הרבה ברירה

(Link)


מעניינת אותי (ברמה האקדמית) התזה שיותר קל לשכנע אנשים לחתוך את הזין שלהם מאשר לשים קונדום לפני יחסי מין. זה נשמע לך סביר?

[User Picture]
From:steelight
Date:December 21st, 2006 12:46 pm (UTC)

באמת למה

(Link)
מאחר ולי אין מושג למה ישראלים חילוניים חותכים אברי מין של תינוקות (ואבן, לתינוקי לא חתכתי), התשובה היחידה שיש לי היא: מאותה סיבה. ומאותה סיבה ש60% מהאמריקנים חתכים. נראה לי שהכוונה היא להדריך את בתי החולים לכרות ערלות כניתוח שבשיגרה.

ומה עצוב: זה לא 50% שלא תידבק אף פעם, זה 50% שנבדקו עבור תקופה מסויימת ביחס לאדם שלא נימול. האחוזים לתקופה ארוכה מאד לא ישתנו בצורה דומה, אם בכלל. אם כבר זה "יעזור" במשהו, זה אולי יפגע בהנאה מיחסי מין. ואז אפשר גם לעשות לנשים.

בקיצור, מחקר מגוחך. נקווה שאף אחד לא יקח אותו ברצינות.
From:assafr
Date:December 22nd, 2006 09:45 pm (UTC)

Re: אין להם הרבה ברירה

(Link)

תתפלא מה גברים יעשו בשביל לא להגיע לרגע הזה...

וברצינות יותר, אתה לא יכול לדעת מה הלך הרוח והתרבות שם. אולי ה-Mutilation נפוץ אבל הרעיון של לשים פיסת גומי על המהשמו הוא מעורר חלחלה. ובפרט באזורים הפרימטיביים יותר, נדרש לא מעט חינוך כדי להסביר את המושג של מחלת מין, צורת העברתה, הצורך להחזיק מאגר של הדברים המוזרים האלה ולהשתמש בהם בכל פעם... זה פער תרבותי ענק.

למשל, בסדרה "הבית הלבן" היה פרק מאד מעניין על עניין התרופות לאיידס באפריקה. ואחד הדברים שאמרו שם הוא שהתרופות לאיידס דורשות משטר מדוקדק ומוקפד של צירופים של כדורים שונים בשעות שונות. וזאת בשעה שחלק גדול מן החולים הם אנשים שבכלל אין להם שעון...
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com