?

Log in

No account? Create an account
אין חסד ואין תורה - Impressions and Expressions of Ijon
February 4th, 2007
10:03 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
אין חסד ואין תורה
האם ב"הארץ" אין מגיהים את מאמריהם של בעלי הטור הבכירים כמדיניות, או שמא זו רק הרשלנות הכללית שלתוכה שקע העיתון?

הנה עוזי בנזימן, מחבר רהוט ומלומד, משבש ביטוי עברי נאה
:
והרי ריש לקיש אמר: "כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום" (גמרא, מסכת חגיגה, פרק ב', דף י"ב). ואחריו ובעקבותיו ניסח הרמב"ם כך: "וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום" (משנה תורה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, פרק ג'), ואת השורה של הרמב"ם עיבד ר' יוסף קארו אל תוך ה"שולחן ערוך" כך: "וכל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו ביום" (שולחן ערוך, אורח חיים, הלכות השכמת הבוקר, א')", ומן השולחן-ערוך, כמובן, קיבלוהו רבנים ומפרשים, אברכים וסופרים, ונטבע הביטוי "חוט של חסד משוך עליו", לאו דווקא רק בהקשר של תורה.

נו, אז אפשר "מושך", אפשר "נמשך", אפשר "משוך" (השגור ביותר בימינו, בזכות בעל ה"שולחן-ערוך"), אבל "משוח"? וגם בנזימן וגם המגיה לא חשו בצרימה?

והנה עקיבא אלדר, אף הוא רהוט ובקיא, שוגה בשגיאה האיות הנפוצה כל-כך:

מה יהיה?

Current Mood: curmudgeonly
Current Music: Deep Purple -- April

(6 comments | Leave a comment)

Comments
 
From:gilad_d
Date:February 5th, 2007 12:18 pm (UTC)

הפוסל במומו פוסל

(Link)
גם אתה, שמקפיד מאוד על איות נכון, שגית בהודעתך. כתבת:

"והנה עקיבא אלדר, אף הוא רהוט ובקיא, שוגה *בשגיאה* האיות הנפוצה כל-כך"

כשכמובן צריך להיות "בשגיאת" ולא "בשגיאה".
ומה זה מלמדנו? שכל מי שכותב טקסטים (ובמיוחד עיתונאים הכותבים טקסטים רבים) עלול לעשות שגיאות, ואין בכך כדי להעיד על רשלנות יוצאת דופן או על הידרדרות הדור.
[User Picture]
From:ijon
Date:February 6th, 2007 12:15 pm (UTC)

Re: הפוסל במומו פוסל

(Link)
בוודאי שכל מי שכותב שוגה; אבל שני הבדלים חשובים יש כאן -- ראשית, זו שגיאת הקלדה (כתבתי במקור "בשגיאה הנפוצה" ואח"כ הוספתי את "האיות" באמצע ולא שמתי לב לשינוי הנדרש) ולא שגיאת כתיב, בניגוד לשתי השגיאות שציטטתי לעיל. שנית, וחשוב יותר, איני מפרסם את הטקסט הזה בעיתון; לו הייתי מפרסמו בעיתון, אני עצמי הייתי קורא אותו עוד פעמיים-שלוש לפני שליחתו לעורך, הייתי מצפה מהעורך לקוראו פעמיים לפחות, וחוץ מזה ובנוסף הייתי מצפה מהמגיה לקוראו לפחות פעם אחת.

אין דין רשומת יומן כדין מאמר מודפס בעיתון רציני. לטעמי, יש ויש בכך כדי להעיד על רשלנות, כשמאמר דעה קצר רואה אור בעיתון עם שגיאות.
[User Picture]
From:ygurvitz
Date:February 5th, 2007 03:31 pm (UTC)

שתי הערות

(Link)


א. יתכן שהשגיאה נובעת מהעריכה באתר האינטרנט, שם היא מוקפדת פחות מאשר בעיתון.

ב. אין ספק שזה חשוב, אבל לא כדאי שתכתוב משהו בעל יותר תוכן?

[User Picture]
From:shunra
Date:February 5th, 2007 04:32 pm (UTC)
(Link)
When the world goes crazy around you, it may be tempting to start hoeing the nearest row in the garden. Ummm.... ...perhaps your proofreading skills would better be spent on campaign material for someone MUCH better than the current batch of clowns driving the world into the ground with the pretext of Zionism?
[User Picture]
From:ijon
Date:February 6th, 2007 12:35 pm (UTC)
(Link)
They would not, because that campaign would fail. Israel is ruled by majority, and the majority of Israelis are interested -- to one degree or another, but all interested -- in maintaining the occupation and (to a lesser extent) settlement of the occupied territories. The vast majority of Israelis are indifferent to human rights and to abstract reports of human suffering, and living conditions in neighboring countries and territories do not interest them.

That majority does and will continue to call the shots in Israel. The only change I foresee is either some sort of complete breakdown of Israeli society (at which point most people with views similar to mine would emigrate), or some momentous crisis that would bring vast numbers of Israelis to change their views, whether out of expediency or moral enlightenment (I doubt it).

The only person whose campaign I would support is MK Hanin of Hadash; he has my vote. But waving signs and standing in demonstration does not change anyone's mind in this country, and certainly does not affect those in power in the way a democratic demonstration is supposed to affect them. Vox populi is cheerfully ignored by Israeli politicians, because they figure that despite the noise, eventually the demonstrators would go away (it's hot out there), and there would not be electoral repercussions to ignoring them. And they are right in figuring that.

Speaking truth to Power is meaningful only if Power would be embarrassed or inconvenienced in any way, or if there's a body of people ignorant of facts and willing to be persuaded by them. Neither condition exists in Israel, as far as I can tell.

Other than voting, I think the only tools that can achieve anything for the cause of liberty and human rights in this country are harassing the government by appeals to the High Court of Justice, and refusing to take active part in policing the occupation (i.e. the IDF).
[User Picture]
From:shunra
Date:February 7th, 2007 01:01 am (UTC)
(Link)
I've deleted several futile rants which wanted to get ranted in response.

You've just said that Israel wants to be where it's at, and that people generally know and agree to what's going on, and prefer it to an alternative.

I take it you're studying for a law degree, then - or contributing time and money to an organization dedicated to the harassing of the goverment via the court system - right? Because the alternative is to stamp your feet with futile rage and scream at typos. Life - yours, at least - has more to offer you than that.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com