July 11th, 2004

A plea for etymological help

היום פתרתי תשבץ, ונתקלתי בהגדרה "סוג כריש". לא העליתי בדעתי פתרון מוצלח, אך שותפי הנאמן arnulf והאורחת החיננית vincent_shadow מיד צהלו "עמלץ!". "עמלץ?!" תהיתי, אך הם התעקשו שמדובר בסוג של כריש לבן. בירור עם שבע-מאונך אישש את סברתם, אך אז ניעורה בי סקרנותי ותבעתי לדעת איזו מין מילה זו, מאין באה ולאן היא הולכת, וכו'. על כך הצמד לא ידע להשיב, ועל-כן הפסקתי את ההתמודדות עם התשבץ לטובת עיון חטוף במילונים שונים.

המילון האטימולוגי הגדול והאדום שרכשתי זה לא כבר איכזב, ולא שמע על עמלצים כלל. החלטתי לגשת ישר לסמכות העליונה...

"אבן-שושן לא יודע מה זה עמלץ" אמרתי בקול צונן לשותפי ולאורחת. הם התעקשו. פתחנו את "רב-מלים", מתוך מחשבה שאולי עמלץ היא מלה חדישה, שרק מילון מעודכן יותר יכיר. "גם רב-מלים לא מכיר", שרקתי, "אולי נדמה לכם?"

"לא, לא,", אמר שותפי הנאמן בבטחון, "אני מכיר את המלה מתיאורים במגזין "אוטו" ודומיו. כל אופנוע אכזרי מתואר כ"עמלץ".

מעלעול קצר באינטרנט, נראה שהמלה קיימת, וזה אכן מין של כריש לבן. אך אני נותרתי בשאלתי: מה מקור המלה העברית המשונה? מאין נגזרה, ומתי חודשה? מדוע אינה מופיעה במילונים?

עזרו, ילדים, לאסף לישון הלילה.
  • Current Music
    Hava Albershtein -- Adaber Itxa

More Amletzim

טוב. דן-יה האגדית הביאה את תשובת האקדמיה, ועל כך תבוא על הברכה, והבנתי איך נוצרה המלה. אך סקרנותי טרם שככה: כיצד נתקבלה המלה "עמלץ" לשימוש כללי? מי קרא את כתבי הגרמני התמוה והחליט להשתמש ב"עמלץ"? באילו מילונים הופיעה המלה? מאין לקחו כתבי מגזיני הרכב את המלה והניחו שקוראיהם יכירוה? בקיצור, מיהם הגורמים שאחראים להפצת המלה?

בין הפותרים נכונה יוגרל עמלץ לבן, או תמונות של ססילי.
  • Current Music
    Third World Love - Musicians Without Boundaries