August 16th, 2004

Habiluyim

בעקבות המלצתו של ygurvitz לא מזמן, גיליתי את הבילויים, רכשתי את האלבום שלהם, ואני נהנה ממנו מאוד. הם עושים מוסיקה מוצלחת ואנרגטית, סביב טקסטים של נונסנס אינטליגנטי ופוליטי מאוד. ביום ששי גם זכיתי לראות אותם בהופעה, שהיתה מלהיבה ולא פחות אנרגטית מההקלטות שלהם. אינני יודע איך הסולן שלהם יכול אפילו לדבר אחרי שהוא שר "כשנפוליאון יכבוש את עכו", אבל הוא מצליח יופי.

כדאי.
  • Current Music
    הבילויים - מה שלום הזקן של צ'ין-קו-צ'ן