November 15th, 2004

מועצת הלול

אולי זה משום שבילדותי צפיתי בסרט המונפש לפי "חוות החיות" מאת ג'ורג' אורוול, אבל בכל פעם שאני נתקל בביטוי "מועצת הלול", אני מדמיין אסיפת תרנגולות עם שורות מושבים קדמיות ואחוריות, ותרנגול זקוף-כרבולת ומאוהב בעצמו שמפריח אמרי-כנף בענייני השעה.
  • Current Music
    John Cale -- Fear