?

Log in

No account? Create an account
קראו את נעמה כרמי - Impressions and Expressions of Ijon
March 1st, 2007
04:53 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
קראו את נעמה כרמי
באיחור מסוים, קראתי כמה רישומים אחרונים בבלוג של נעמה כרמי. קראו גם אתם:
נעמה כרמי על רופאים ואחיות בתפקיד ושלא בתפקיד
ונעמה כרמי על פרישת ליבאי מתיק קצב
ונעמה כרמי על דיכטר, זיילר, גנות, ועוד פעם ליבאי

נו, בקיצור, אם אינכם פוקדים את יומנה בקביעות, או קוראים אותו ב-RSS, אז הגיע הזמן. איך אמר יוסי גורביץ בקישורית ליומנה של כרמי ב"החברים של ג'ורג'"? "תמיד דברי טעם".

Current Music: Nick Drake -- Fly

(4 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:morin
Date:March 1st, 2007 05:11 pm (UTC)

לא תמיד

(Link)
היא מתעלמת מדבר אחד חשוב שעלה בכתבה: רופא, ללא ציוד רפואי, לא יכול לסייע הרבה. עזרה ראשונה - כן, אבל טיפול מעבר לזה - ללא מכשירי ניטור, ללא מכשירי טיפול או תרופות - לא.
מדוע צריך אדם לומר "אני רופא", כאשר מלבד לחשוף אותו לתביעה על טיפול לא נכון או לא מספק, הדבר אינו משרת שום מטרה? כאשר בכל מקרה הוא ימליץ לפנות לבית חולים (ולא למרפאה, שאין בה מכשירי שיקוף כגון רנטגן, MRI, CT) ורק יחשף לתביעה? הרי חולה מפונה לביה"ח כאשר אין רופא בסביבה. חשיפת הרופא יכולה לעכב את הטיפול.
כאמור, איני מדברת על מקרי עזרה ראשונה, אלא על מקרים בהם קרדיולוג או כירורג היה יכול לעזור, בהנתן חדר ניתוח/מחלקת טראומה, אך הוא חסר אונים ללא מכשירי הניטור והטיפול שלו.
[User Picture]
From:ijon
Date:March 1st, 2007 06:00 pm (UTC)

Re: לא תמיד

(Link)
אני לא מסכים. חובתו של רופא להשיב לפניה כזו, ולוּ כדי שיוכל, בעזרת הידע הרפואי שלו, למנוע נזק מצד אחרים שהיו נחלצים לעזרה ועושים דברים-שנראים-להם-מועילים-אבל-בעצם-עושים-ההיפך. או כדי שיוכל לשאול כמה שאלות חשובות את החולה/פצוע, שאולי תספקנה כדי לפסול או לאשר כמה אפשרויות. ועוד ועוד. רופא לא יכול לפטור את עצמו מראש באמירה "נו, אני קרדיולוג, מה אני יכול להועיל בלי מכשירים?". גם קרדיולוג יודע הרבה יותר מהאדם הממוצע על המועיל והמזיק במצבי חירום.

אין בכך כדי לסתור את העובדה שהחברה המערבית, בהובלת ובעקבות דוגמת החברה האמריקאית, לוקה בתבענוּת יתר.
[User Picture]
From:ravell
Date:March 1st, 2007 05:32 pm (UTC)
(Link)
כרמי היא בהחלט אחת מהטובות שבהן ושבהם.
From:freedomrider
Date:March 2nd, 2007 08:21 am (UTC)

לא תמיד

(Link)
ואני לא מתכוון לערוך רשימה, אבל אני בטוח שכל מי שמסוגל לקראו טקסט בצורה ביקורתית יכול למצוא לבד.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com