December 25th, 2005

Levin not at TAU, but at the Arabic-Hebrew Theater

אני מתנצל על ההטעיה: הקברט הסאטירי "את ואני והמלחמה הבאה" מאת חנוך לוין אינו מוצג בתיאטרון אוניברסיטת תל-אביב, אלא בתיאטרון הערבי-עברי ביפו. הנה דף על המופע באתר "הבמה".

התאריכים הרשומים בתחתית אותו דף מעודכנים. לפי התגובות, האולם מחפיר כלשהו, אך לחזות בביצוע של הטקסט הזה, לדעתי, כדאי בכל מקרה.

מקור הטעות הוא שאת ההודעה על הביצוע המחודש קיבלתי דרך רשימת הדיוור של תיאטרון האוניברסיטה. שוב סליחה.