May 17th, 2006

Talk: Lyrical Poetry and The Sex Lives of Poets

ביום רביעי בעוד שבועיים ארבעה שבועות בכל זאת בעוד שבועיים, בשלושים ואחד במאי בארבעה-עשר ביוני בכל זאת בשלושים ואחד במאי, אתארח בסדרת השיחות של חבורת כתב-העת "הו!" בחנות הספרים "עץ הדעת", ואנחה ערב בנושא: "מהי שירה לירית, וכיצד מטפחים משוררים את חיי המין שלהם?". הערב יורכב מדברי מבוא ומעיון בשירים ליריים משירת יוון העתיקה ועד ימינו.

כולכם מוזמנים. הכניסה חינם; מי שנהנה מתבקש להשאיר לבעלים כמה שקלים לכיסוי הוצאות המקום.

חנות הספרים "עץ הדעת" נמצאת ברח' בן יהודה 42, תל אביב. המפגש מתחיל בשעה 20:00. השתדלו להגיע בזמן, משום שדברי המבוא חשובים להמשך.

אשמח אם מי שמתכוון להגיע יציין זאת בתגובה כאן, סתם כדי שיהיה לי מושג.