May 19th, 2007

למסירה לבית חם: "האמנות היהודית" בעריכת ב"ס רות

יש לי ספר גדול ומקיף שלא אקרא בו לעולם, והייתי רוצה למוסרו למי שבאמת חפץ בו וייתן לו בית חם. אני מעדיף למסור ספרים למי שיאהב אותם מאשר למוכרם לחנויות יד שנייה או לתורמם לארגונים (שבד"כ לא ימצאו מה לעשות איתם).

הספר נקרא "האמנות היהודית", והוא מעין סקירה מקפת על מה שמכונה לשם הנוחות "אמנות יהודית", שכולל לצורך הענין (משום מה) אמנות ארצישראלית מימי טרום הכיבוש היהודי, וממשיך דרך התקופות השונות עד תחילת המאה העשרים.

מתחת לחיתוך נמצאות סריקות של קדמת הספר, אחוריו (עם פירוט המחברים השונים) ותוכן הענינים. בספר יש 47 תמונות צבעוניות וכן 345 תמונות בשחור-לבן.

אשמח למסור את זה למי שימצא בספר ענין אמיתי; אתם מוזמנים גם להפיץ הזמנה זו למי שנדמה לכם שיהיה מעונין. אעדכן הודעה זו ברגע שיימצא מעונין.

את הספר אמסור למעונין באיזור תל-אביב או ר"ג.

Collapse )
  • Current Music
    Yngwie Malmsteen -- Trilogy Suite Op 5