May 11th, 2008

The 30th Century (David Avidan)

מה אתם עושים ביום ששי הקרוב? מה אמרת? אז זהו, שלא; אתם הולכים למופע המאה השלושים, שכל מלה בו נכתבה ע"י דוד אבידן.

טוב, אסביר.

מדובר בעיבוד של ארי רמז לשלל שירים וטקסטים של אבידן, שנשזרו לכדי סדרת מונולוגים ודיאלוגים מוצגים על במה (מינימליסטית), ומדוקלמים ברהיטות ובכשרון ע"י שלושה שחקנים.

אני וא' צפינו ונהנינו מאוד. למי שאולי לא קורא את זה בין השורות, אציין שלא קל להניח את דעתי בביצוע שירה בעל-פה בכלל, ושירת אבידן בפרט, כלומר זה שנהניתי מאוד אומר שמשהו בהפקה הזו הצליח. לגמרי.

ביום ששי תתקיימנה שתי ההופעות האחרונות (לעת עתה? אל תקחו צ'אנס!), בשתיים בצהריים ובעשר בלילה.

עוד פרטים כאן.

אל תגידו שלא אמרתי.