October 7th, 2008

החידה היומית לילד: לטמקא כללים משלו?

אם אתם מחפשים סיגופים ליום כיפור הבעל"ט, אולי התרגום החדש לספר Heart of Darkness מאת ג'וזף קונראד, שהתקינוּ זה שלא יודע אנגלית ואמוֹ, יספק את הסחורה. הוא יצורף לגליון ערב יום כיפור של ידיעות אחרונות.

ועד שיגיע הגליון הנכסף, בכתבהפרסומת לתרגום, שהופיעה באתר ynet, מופיעה שורה של סגולים תמוהים באותיות בכל"מ:


עזרו לי, ילדים, להבין מה זה צריך להיות.