January 18th, 2009

Exclusive to Ynet!

ושוב, טמקא (או למהנט), מפליאה באיכות פריטי התרבות שלה: הפעם הם מגישים שני תרגומים של שירים של צ'רלס בוקובסקי. נניח לאיכותם השירית -- ענין של טעם.

אבל טמקא משוויצה "מיוחד ל-ynet", בעודה לוקחת תמונת שער מאתר אמזון, כולל ההזמנה של זו "Look Inside!". זה אסור, טכנית, לפי תנאי השימוש של אמזון, אבל הם לא ממש אוכפים את זה; זה לא אומר שמותר לטמקא לעשות את זה.כל כך להוטה טמקא להוכיח את ייחודה, שהיא מביאה תרגום שפורסם בכתב-העת הספרותי "שבו" לפני כשמונה שנים, ודאי וודאי שלא הותקן "במיוחד" לטמקא:


שיהיו בריאים.