?

Log in

No account? Create an account
"שיטת הרבעים" - Impressions and Expressions of Ijon — LiveJournal
April 18th, 2007
06:16 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
"שיטת הרבעים"

(20 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:iod
Date:April 19th, 2007 05:23 am (UTC)
(Link)


אשתי בזמנו חיפשה עבודה והגיע גם לארגון שמסייע לנשים במצוקה. אך, אבוי, אשתי מעולם לא נאנסה, ואפילו לא סחרו בה איזה פעם פעמיים, ולפיכך היא גורשה משם בבושת פנים כלא מתאימה לתפקיד, ולעזאזל ההשכלה שלה, הנכונות שלה והחוסן הנפשי שלה. נאמר לה בפירוש שאם היא לא הייתה זונה בעברה, היא לא תוכל לעבוד אצלן. אשתי שאלה כמה ניסיון היא צריכה בתחום לפני שתוכל לחזור אליהן.

[User Picture]
From:iod
Date:April 19th, 2007 05:24 am (UTC)
(Link)
הגיע*ה*, כמובן. תודה וסליחה.
[User Picture]
From:ntopaa
Date:April 19th, 2007 07:12 am (UTC)

מתודולוגיות טיפול

(Link)
בתור התחלה קרא את התשובה שלי לאסף (במיוחד סופה המתייחס לעניין דומה).

לארגונים שונים יש מתודולוגיות שונות של טיפול, ומהמעט שאני מבינה בתחום, ככל שמתנדבי הארגון באים במגע ישיר והדוק יותר עם האוכלוסייה בה הם מטפלים, הצורך ברקע איתו יכול המטופל להזדהות חשוב יותר. לא בלתי ניתן להחלפה אבל חשוב. אני מכירה את זה במיוחד מתוך הארגונים המטפלים בנוער במצוקה. ואני מניחה שאותו רעיון גם הנחה את הארגון שאשתך נסתה להתקבל אליו.

אם היא מעוניינת, יש ארגונים אחרים, כמו למשל קו הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית, ששעריו פתוחים לכל אישה (נכון לעכשיו גברים אינם יכולים לסייע בקו לנשים, אלא רק בקו לגברים).
[User Picture]
From:iod
Date:April 19th, 2007 07:39 am (UTC)

Re: מתודולוגיות טיפול

(Link)
כל זה טוב ויפה, אבל הארגון הזה לא פרסם קריאה למתנדבים, הוא פרסם מודעת דרושים בעיתון, לה נענתה אשתי. בשום מקום במודעה לא צויין שדרוש נסיון בזנות כדי להתקבל לעבודה.
אשתי לא הלכה להתנדב בארגון (ולכן גם לא המשיכה לחפש מקומות אחרים), היא הלכה לראיון עבודה. התגובה הזו (והצורה שבה הוצגה) אדיוטית.
[User Picture]
From:ntopaa
Date:April 19th, 2007 08:01 am (UTC)

עם זאת אני מסכימה

(Link)
וחבל שכך. מעטות הנשים (והגברים) המוכנים לעבוד, גם בתשלום, במקומות כאלו.

אני מקווה שהיא תמצא עבודה במקום לא פחות תורם וחשוב ובלי הגדרות כאלו. נראה לי שההפסד שלהם.
[User Picture]
From:iod
Date:April 19th, 2007 08:06 am (UTC)

Re: עם זאת אני מסכימה

(Link)
אל דאגה, היא כבר מצאה (בהוסטל לחולי נפש), והספיקה כבר לפרוש מהעבודה ההיא לקראת הלידה. עכשיו אנחנו כבר מחכים עם העבודה הבאה שלה עד שנעבור לקנדה.
[User Picture]
From:ntopaa
Date:April 19th, 2007 08:11 am (UTC)

ובנושא אחר

(Link)
?אתם עוברים לקנדה

?מתי
[User Picture]
From:iod
Date:April 19th, 2007 08:14 am (UTC)

Re: ובנושא אחר

(Link)
בשביל מה אני מפזר את החיים שלי לאורכה ולרוחבה של הרשת?

http://iods.blogli.co.il/archives/122
http://iod.livejournal.com/227506.html
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com