?

Log in

No account? Create an account
Impressions and Expressions of Ijon
April 25th, 2007
11:37 am

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
ברקאי אוברלורד
כבוד ויקר לרזי ברקאי, שבתכנית הרדיו שלו הבוקר "מה בוער?" ברשת גלי צה"ל חשף את ערוותו של אמנון לורד, עורך העיתון "מקור ראשון", שיוצא החל מהיום כיומון (היה שבועון עד כה). על אף הטון המפרגן והנכונות של ברקאי לסגת משאלות שבבירור הביכו את לורד (כגון "למה לא מצוין מחיר על העיתון?", וגם "מה סיכויי ההישרדות של העיתון?"), ברקאי הכין שתי עקיצות במקומן, מן הגליון של היום:

האחת נוגעת לכיסוי של סיפור המתנחלים המתעקשים לחזור לחומש, שם זעקה כותרת-משנה כי "הצבא התנכל לעולים ולא אפשר כניסת אוטובוסים" (ושימו לב לשימוש הזה במלה "עולים", שגם עליו העיר ברקאי בהערכה סרקסטית). ברקאי שאל את לורד אם אין פה "בעייתיות מבחינה אינפורמטיבית", שכן מה שהעיתון לא מדווח (גם בכתבה עצמה, לא רק בכותרת) הוא שהצבא הודיע מראש שלא תותר כניסת כלי רכב1, כך שאין כאן על מה להלין ואין כאן הפתעה, ובוודאי שלא "התנכלות". לורד התפתל, התחמק, התפתל עוד קצת, טען שאינו מבין מה הבעיה, ברקאי הסביר שוב, לורד המשיך להתפתל, וברקאי הבין שהנקודה הובהרה לכל מאזין שאוזניו בראשו, ועבר לנקודה הבאה:

"עקירה: עמי איילון: 'ארד מהגולן'", זועקת כותרת אחרת בגליון של היום. הכצעקתה? ברקאי אומר ללורד: "אני יודע ואתה יודע שעמי איילון לא אמר את זה, ושאין לו כוונה לרדת מהגולן, אלא להציע להכיר בריבונות סורית על הגולן עד הגבול הבינלאומי, תוך הסכמה על חכירת ישראל את כל השטח מידי סוריה, על היישובים והתושבים, למשך 99 שנה." לורד שוב התפתל, ואמר משהו כמו: "שמע, כשמישהו מוכן למסור את הגולן, הוא מוכן למסור את הגולן. זו עקירה." ברקאי הטעים שאין זו עקירה, אלא תרגיל ביחסים בינלאומיים ואמצעי להשבת הכבוד האבוד של סוריה מחד, והישארות הגולן ישראלי מאידך (99 שנים הן נצח במזה"ת). לורד התעקש, ואף לא הסכים להודות שמדובר בסילוף בוטה (מלים שלי, לא של ברקאי).

כצימוק לסיום, העיר ברקאי שלצד מאמר של פלוני יובל אוחנה נגד "הפוסט-ציונים בתקשורת", מופיעה תמונה של מי אם לא רזי ברקאי עצמו, עם יעל דן (גם היא מגישת תכנית אקטואליה בגלי צה"ל). דא עקא, שלא ברקאי ולא דן הביעו אי פעם דעות "פוסט-ציוניות", ולראיה, הם אף לא מוזכרים כלל במאמר עצמו. מה שנקרא "למצולמים אין קשר לכתבה". כאן, לנוכח הפדיחה הברורה, ניאות לורד להודות שיש כאן אולי ליקוי בעריכה (הוא העורך, כן?).

את "מקור ראשון" אנחנו מכירים לא מהיום, אבל בכל זאת, עכשיו משנעשה יומון, השפעתו (המצומצמת) על השיח תגדל, וברור לגמרי עד לאן מגיעה הטייתו האידאולוגית (אמנם הטייה מוצהרת, תחת שם הקוד "לאומי") מבחינת הרמה העיתונאית. דיווחיו לא-אמת או אמת-חסרה, ומאמריו מניפולטיביים מעבר למקובל. אני זוכר שלורד הוא ותיק "הארץ", ותמהני אם הוא עושה שקר בנפשו ומוכר את אוּמנותו בנזיד עדשים, או שהאידאולוגיה העולה מדפי העיתון באמת ממלאת את כל ישותו עד כדי דחיקת ערכי העיתונות והאמת שאי-אז, כך אני מניח, הנחו אותו.

Current Mood: impressed

(5 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:dizel
Date:April 25th, 2007 03:04 pm (UTC)

אני דווקא מעריך את לורד

(Link)
כי לדעתי הוא יודע להפריד בין עיקר לטפל. אני לא שמעתי את התוכנית שאתה מדבר עליה אבל דווקא הדוגמאות שאתה הבאת מחזקות אותי בדעה זו (למעט התקרית עם התמונה כמובן, אך אני בטוח שיש טעויות בכל מקום).


. לדעתי מי שמוכן להכיר בריבונות סורית על הגולן מוכן לרדת מהגולן. רק שזה יקרה לא בסמוך לחתימת ההסכם אלא תקופה מסוימת לאחר מכן. התכלית לא משתנה. האמירה שלך "99 שנים במזרח התיכון הם נצח", מחד, מזכירה לי את המשל הידוע על מה שמו שהבטיח ללמד את החמור לדבר, ומאידך מצביעה על כך שנסיון של אחרים לא מלמד אותנו כלום.

ואם הצבא לא איפשר כניסת אוטובוסים, לדעתי העיקר הוא שהוא לא איפשר כניסת אוטובוסים. ואגב ממש לא נובע מכך שאין על מה להלין. מה, אם מודיעים על כך מבעוד מועד אז אין על מה להלין, ואם מודיעים ברגע האחרון, אז יש? אבל זה לא הנושא, העיקר הוא שהכותרת הינה נכונה אינפורמטיבית דווקא. ברור שהמילה "התנכלות" מבטאה את דעתו האישית של לורד בנוגע לתקרית, ומוטב שלא ישתמש בה, אך אינני מבין מה הטענה כלפי רמת האינפורמציה שהוא מספק. ואם נזכור שלרוב הכתבים שלנו לא מסתירים את דעותיהם האישיות, אני לא מבין מדוע יש ליישם כלפי לורד אמות מידה שונות מאלה שמיישמים כלפי עמיתיו למקצוע.
[User Picture]
From:wildernesscat
Date:April 26th, 2007 07:02 am (UTC)
(Link)
דרך אגב, מה הבעייתיות באי-רישום המחיר על העיתון? אני יודע שזה לא מקובל, אבל לא רואה כאן מניע נסתר.
[User Picture]
From:ijon
Date:April 26th, 2007 11:00 am (UTC)
(Link)
אין בעייתיות מיוחדת, אני חושב, פרט לנוהג שעיתון צריך לעלות אותו דבר בתל-אביב ובמטולה (כן כן, באילת בלי מע"מ), והדרך להבטיח זאת היא בהדפסת המחיר על גבי העיתון, כדי שלא יוכל כל קיוסקאי לעשות דין לעצמו, ולנצל את היותו (נניח) ספק העיתונים היחיד ברדיוס 20 ק"מ כדי לעשות רווח על מוצר שנחשב בסיסי. זה אולי שורש הענין, שהמסורת הדמוקרטית רואה בעיתונות (ובחופש העיתונות) מצרך בסיסי לאזרח, כמעט כמו לחם, ומצרכים בסיסיים צריכים להיות זמינים לכל ללא הבדל.

לא הטחתי ביקורת בלורד על זה; רק ציינתי שהשאלה של ברקאי בנושא הביכה אותו.
[User Picture]
From:gaal
Date:April 26th, 2007 11:35 am (UTC)
(Link)
As far as I know, Israeli law requires price tags on all goods sold in a store. Sure, you can have the vendors tag the paper--it's their responsibility, not the publisher's. But I don't see kiosk owners running to fetch sticker guns for the paper...
From:(Anonymous)
Date:May 26th, 2007 10:53 am (UTC)

השאלה הנשאלת

(Link)
האם הארץ למשל לא לוקה בהטיות דומות לכיוון השני?
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com