?

Log in

No account? Create an account
דקדוק עברי לחובבים רציניים - Impressions and Expressions of Ijon — LiveJournal
April 26th, 2007
01:41 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
דקדוק עברי לחובבים רציניים
[אני מצטער על ההודעה ברגע האחרון]
הערב תתחיל להיפגש קבוצת לימוד לדקדוק עברי "כמו שצריך", החל מלשון המקרא, בהדרכת אקדמאית בתחום הלשון העברית והבלשנות השמית.

הקבוצה תיפגש אחת לשבועיים-שלושה (התכיפות תיקבע הערב), למשך שלוש עד ארבע שעות בכל פעם. ההשתתפות ללא תשלום; המשתתפים מוזמנים להביא פריט כיבוד קל להנאת כולם.

נסיון העבר (פתיחת קבוצת הלטינית שלי, למשל) מלמד שעל אף שיש ענין רב בתחילה, רבים פורשים כבר אחרי הפגישה הראשונה או השנייה, מסיבות שונות. היות שהמקום מוגבל, נבקש שתבואו רק אם אתם מוכנים להשקיע את הזמן ברצינות.

הפגישות תיערכנה ביישוב אזוֹר שליד חולון (ייתכן שהערב, עם הקמת הקבוצה, יתברר שיש מקום טוב יותר אצל אחד המשתתפים); ידוע שלא כל כך נוח להגיע לשם בתחבורה ציבורית, אך יש בעלי רכב שיוכלו לאסוף אנשים מן הכניסה לאזור (שם עוצרת תחבורה ציבורית כלשהי). הערב תתחיל הפגישה בשעה 19:30.

אם אתם מעונינים להשתתף, נא צרו עמי קשר בנייד, כדי לקבל כתובת מדויקת. הנייד: 052-3593996

(6 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:passacaglio
Date:April 26th, 2007 11:46 am (UTC)

(Link)
Where do you find the time?

מי אני שאדבר...
[User Picture]
From:orlop
Date:April 26th, 2007 01:35 pm (UTC)
(Link)
אין ספק שלא יזיק לי ללמוד דקדוק אבל מה ש 12 שנה בתיכון לא הצליחו אני לא רואה איך זה יצליח מלבד זאת אני אראה כמו הדיותית רצינית
וDUDE
חולון?!!!
נולדתי שם ובזה נגמר הסיפור שלי עם העיר הזאת :-)
[User Picture]
From:orlop
Date:April 26th, 2007 04:24 pm (UTC)
(Link)
כמובן שהתכוונתי לאמר 12 שנה בבית הספר...חלילה לא ביליתי 12 שנה בתיכון :-P
[User Picture]
From:lilacsinmarch
Date:April 26th, 2007 02:36 pm (UTC)
(Link)

נשמע מרתק, לדכדוכי יום חמישי הוא יום לימודים.

[User Picture]
From:mousa
Date:April 26th, 2007 04:06 pm (UTC)

אוף

(Link)
לא שאני מספיק רחוקה כבר עכשיו - בקרוב עוד אהיה מעבר לים.

יוזמה מבורכת, ושוב - חבל...
[User Picture]
From:antinous
Date:April 27th, 2007 06:33 pm (UTC)
(Link)
הודעות ברגע האחרון הן באמת מכה
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com