?

Log in

No account? Create an account
Impressions and Expressions of Ijon
April 26th, 2007
03:10 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
מלחמה על הבית: חד פעמי לגמרי
בשנת 2002 העלה תיאטרון החאן סאטירה נשכנית והזויה בשם "מלחמה על הבית" (מאת אילן חצור). היא היתה בעצם עיבוד מבריק לגמרי של מוטיבים ועלילות מתוך מחזות של אריסטופאנס ("השלום", "האכארניים", "ליסיסטראטה", ו"הפרשים") להוויית ארצנו המדממת והיגעה. אז היו ימי הירי על שכונת גילה בירושלים, ימי "חומת מגן", וכו'. המלצתי בשעתו לכל מי ששמע לי ללכת ולראות.

מי שלא שמע לעצתי אז, זוכה עתה בהזדמנות חד-פעמית, לרגל חגיגות ארבעים שנה לתיאטרון החאן, לראות את ההצגה ההיא (אינני יודע אם עדכנו את ההתייחסויות האקטואליות, אבל שלד העיבוד ודאי וודאי שמתאים גם לימינו, המדממים והיגעים לא פחות) בבית לסין, בתאריך 18.06.2007. שימו לב: יש רק תאריך אחד, וכדאי להזמין כרטיסים כבר עכשיו (אני כבר הזמנתי), בטלפון 03-7255333.

אל תגידו "לא ידעתי".

נ.ב. במקביל, מתארחת הצגה אחרת של "החאן" בשם "המצליחים" בתיאטרון הקאמרי (ובטח גם בתיאטראות אחרים), וגם היא מצוינת. היא עוסקת יותר במצב התרבות הישראלית מאשר בפוליטיקה, אבל נושכת לא פחות. מומלץ בחום. אבל אם צריך לבחור, בואו לראות את "מלחמה על הבית".

Current Mood: pleased
Current Music: Philip Glass -- The Light

(Leave a comment)

Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com