?
Impressions and Expressions of Ijon
July 23rd, 2007
07:41 pm

[Link]

Previous Entry Share Flag Next Entry
From the BY Mailbag: The Great Questions
הנה דואל שהתקבל בפרויקט בן-יהודה, מצוטט במלואו:
למה ממשיכים להדיר נשים משוררות?

(9 comments | Leave a comment)

Comments
 
From:(Anonymous)
Date:July 24th, 2007 05:55 am (UTC)

התשובה ברורה מאליה

(Link)
כי מקומן במטבח, כמובן.
[User Picture]
From:themoniker
Date:July 25th, 2007 04:09 pm (UTC)
(Link)
Because they're strongly typed?
[User Picture]
From:lilacsinmarch
Date:July 25th, 2007 08:20 pm (UTC)
(Link)

להדיר אותם מהיכן? ואני לתומי חשבתי שאפשר להדיר רק רגליים. אם הן משוררות זה כבר מרמז על כך שהן נשים, לא? או שאולי הכותב רומז שלא
מהדירים משוררות ממין זכר בעוד שמשוררות ממין נקבה כן?

[User Picture]
From:antinous
Date:July 29th, 2007 07:58 am (UTC)
(Link)

לשימוש הפרוייקט - שמות הנשים הראשונות בשירה העברית החדשה ומתי נזכה לראותן בפרוייקט בן יהודה:

רחל בלובשטיין ("רחל המשוררת") - 2001
יליזבטה ז'ירקובה ("אלישבע") - 2019
פניה ברגשטיין - 2020
זינה רבינוביץ' - 2035
יוכבד בת מרים - 2050
אנדה עמיר-פינקרפלד - 2051
אסתר ראב - 2051
מרים ילן-שטקליס (וילנסקי) - 2054

להכנת הרשימה השתמשתי במאמר "הקרבן החלוצי, הארץ הקדושה והופעתה של שירת הנשים בשנות העשרים" מאת חמוטל צמיר, בתוך הספר "רגע של הולדת: מחקרים בספרות עברית וספרות יידיש לכבוד דן מירון", שיצא במוסד ביאליק השנה.

צמיר מזכירה במאמר עוד שתי משוררות שלא הצלחתי לברר את שנות מותן: מירה ירחי ומלכה שכטמן ("בת חמה").
From:(Anonymous)
Date:April 18th, 2008 01:26 pm (UTC)

בת חמה מלכה שכטמן

(Link)
1979-1898 (המשוררת בת חמה(מלכה שכטמן
היא הסבתא שלי
שיריה בעברית שמורים בארכיון המשפחתי

אלכס שכטמן
aleksjl@gmail.com


[User Picture]
From:ijon
Date:April 18th, 2008 08:38 pm (UTC)

Re: בת חמה מלכה שכטמן

(Link)
תודה רבה על הפרטים! עכשיו יהיו זמינים לכל מי שיחפש את שמה.
From:(Anonymous)
Date:April 19th, 2008 01:38 pm (UTC)

בת-חמה

(Link)
http://aleksjl.googlepages.com/
http://aleksjl.googlepages.com/main
From:(Anonymous)
Date:April 25th, 2008 12:56 pm (UTC)

מלכה בת חמה (שכטמן)

(Link)
להלן לינק לוויקיפדיה על אודות מלכה בת-חמה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%94

כמו כן להלן צילום מתוך הלקסיקון העברי אודות בת-חמה
http://aleksjl.googlepages.com/0%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%94

aleksjl@gmail.com
From:(Anonymous)
Date:April 25th, 2008 12:37 pm (UTC)
(Link)
להלן לינק לוויקיפדיה של בת-חמה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%94

אלכס שכטמן
aleksjl@gmail.com
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com