?

Log in

No account? Create an account
למה איני הולך להפגנה - Impressions and Expressions of Ijon — LiveJournal
June 3rd, 2010
01:36 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
למה איני הולך להפגנה
ידידה שאלה אותי אם אגיע להפגנה במוצ"ש. הנה תשובתי:
חוששני שלא.

ככל שאני מנסה לשכנע את עצמי שאין זה כך, איני מצליח לסתור את התרשמותי העמוקה שאין שום השפעה להפגנות בישראל. משמעותה של הפגנה נגזרת מן הידיעה שלנמען ההפגנה (במקרה זה, נבחרי הציבור שלנו, וספציפית הממשלה המכהנת) אכפת מדעתו (או זעמו) של הציבור. לנמעני הפגנה ציניים כמו פוליטיקאים, אכפת אך ורק אם יש התאמה בין ההפגנה לבין התנהגות אלקטורלית. והיות שבבירור אין התאמה כזו בישראל (עייני בתוצאות כל מערכות הבחירות מאז 1992), והיות שהפוליטיקאים בבירור הבינו זאת מזמן, אין כל השפעה להפגנות בישראל.

נותרה לנו אך ורק ההצבעה בקלפי; ומדי מערכת בחירות אנחנו נוכחים בכך שהישראלים מרוצים מאיכות השלטון שלהם. מייאש מאוד, כן, אבל אין טעם להעמיד פנים שאין זה כך.

- אסף

(14 comments | Leave a comment)

Comments
 
(Deleted comment)
[User Picture]
From:ijon
Date:June 3rd, 2010 12:11 pm (UTC)
(Link)
אינני בטוח שאני מבין: האם אתה אומר שבעת שיפגינו במוצ"ש נגד הממשלה ויקראו להתפטרות רוה"מ או שהב"ט, הנמענים הם בעצם "השמאל השקט"? באיזה מובן הם הנמענים? כלומר, מה המסר שלדעתך מכוון אליהם, ואיזה אפקט אתה חושב שסביר לצפות לקבל מהפגנה כזו?
From:(Anonymous)
Date:June 3rd, 2010 02:21 pm (UTC)

And yet:

(Link)
Though I am not sure I agree with the demonstration on Sat:
Demonstrations have an effect wider than addressing directly those in power. They might affect the media, the general public opinion and views, morale, caring, involvement and activity levels in the public. They might also affect worldwide opinion about the Israeli public.
I find all the above very important.

Gali


(How on earth do you right-align text here for Heb usage?)
From:assafr
Date:June 4th, 2010 04:27 pm (UTC)

Re: And yet:

(Link)
Gali: Text-align is easy. You just have to put your text between these two lines:


<div align=right dir="rtl">
בלה בלה בלה עברית
</div>
[User Picture]
From:shunra
Date:June 4th, 2010 05:34 pm (UTC)
(Link)


האם לדעתך ישראל עברה את הסף שבו העם משפיע על נבחריו?
[User Picture]
From:ijon
Date:June 5th, 2010 03:22 pm (UTC)
(Link)
לא. הרי כתבתי: "נותרה לנו רק ההצבעה בקלפי". אבל בין יום בחירות למשנהו, אני מתרשם שהדרך היחידה להשפיע על נבחרינו היא באמצעים משפטיים, כלומר בג"צים מחד גיסא וחקירות פליליות מאידך גיסא.
[User Picture]
From:shunra
Date:June 6th, 2010 09:10 pm (UTC)
(Link)

אכן, כתבת "רק" - ועכשיו מנית שתי דרכים נוספות.

לא אידיאליות (בלשון המעטה), אבל נוספות.
[User Picture]
From:shunra
Date:June 5th, 2010 11:51 am (UTC)
(Link)
יונית מוזס כתבה תשובה. ע"פ, נראה שהיא בדיוק בשבילך.

http://www.yonitmozes.com/?p=543
[User Picture]
From:ijon
Date:June 5th, 2010 03:25 pm (UTC)
(Link)
בעקבות הפנייתך, קראתי את רשומתה של גב' מוזס. אינני רואה איך זו תשובה לטענתי: אני טענתי טענה לגבי *האפקטיביות* של הפגנה; היא טענה טענה לגבי קיומם של דברים פסולים, וגזרה מכך שיש לצאת להפגנה. היא לא הסבירה איך ההפגנה תועיל, ולו כזרת, נגד הדברים הפסולים.
[User Picture]
From:shunra
Date:June 6th, 2010 09:13 pm (UTC)
(Link)

כתבה יונית:
"עדיין יש כאן, פורמלית, דמוקרטיה. עדיין יש בידינו כלים. עדיין אפשר להאמין. עדיין אפשר לנסות. תבואו, לפני שגם זה יעלם, בהסכמתכם שבשתיקה."

לכך התכוונתי. כדי שזה לא ייעלם בשתיקה. כדי להפנות זרקור (תקשורתי ומחשבתי) לעובדה שסדום לא השתלטה לגמרי על ישראל ושיש מי ששם גופו בין הזרוע המבצעת והרשות הרביעית.

כי פושעים חוששים קצת יותר כשהם יודעים שמסתכלים עליהם. ובכך זה יועיל, כזרת.
[User Picture]
From:ijon
Date:June 6th, 2010 10:20 pm (UTC)
(Link)
אולי היו חוששים, לוּ חשבו שמי שמסתכלים ומסתייגים אינם מיעוט מבוטל. התרשמותי המוצקה (לא ערכתי סקר, אבל אני מתבסס על חלוקת המנדטים בכנסות האחרונות, על האזנה מתמשכת ל-vox populi, ועל עמדות התקשורת ו"מובילי דעה" בסוגיות עקרוניות) היא שפשוט אין רוב לעמדות הומניסטיות בסיסיות -- בעד זכויות אדם, בעד אי-הפליה בין אזרחים, נגד כפיה דתית, וכו'; לא רק שאין רוב, אלא שהדוגלים בעמדות הללו ברצינות (דהיינו, גם כשלא מדובר ביהודים; דהיינו, גם לגבי "אחרים" מכל הסוגים), הם מיעוט מבוטל.

זו עובדה (אם נניח רגע שאני צודק בהתרשמותי) שלא מספיק מבני אותו מיעוט מקדישים לה מחשבה, לדעתי. אני מתרשם שרוב בני המיעוט הזה משוכנעים שאחרי הכל, יש רוב לרעיונות האלה בישראל, ורק "מיעוט קולני" או "עשבים שוטים" מקלקלים את העסק. זו שטות רומנטית.

הוא הדין לגבי כמות החילונים בישראל; רוב המתקראים חילונים הם הרי "מסורתיים" בדרגות תסביך-אשמה ובלבול-זהות משתנות, ואינם מחזיקים בתודעה חילונית כלל. אבל הסטטיסטיקה הרשמית של מספר החילונים בישראל מתבססת על תיוג-עצמי, ואפילו לפי סטטיסטיקה זו אין רוב ל"חילונים" בישראל.

התעתוע הזה מקשה על אנשים טובים להבין עד כמה נואש המצב; כלומר עד כמה אנחנו רחוקים מצבירת כוח אלקטורלי אפקטיבי לרעיונות הבסיסיים של דמוקרטיה ליברלית.

היות שכך, אני חושב שבין אם יופיעו בכיכר עשרים אחוז מאותו מיעוט, או שמונים אחוז מאותו מיעוט, הפושעים לא יחששו, המושחתים לא יירתעו, והשיירה תעבור על אף הנביחות.

אני מבין את טיעוני המוראל ("לראות שאנחנו לא לבד" וכו') ואת טיעוני לפחות-ניסינו, אבל אני לא משתכנע מהם. באין דרך אפקטיבית, הטחת הראש בקיר אינה טובה מאי-הטחה.
[User Picture]
From:shunra
Date:June 6th, 2010 10:50 pm (UTC)
(Link)


אני שומעת במרחקים את הדיו של הנוטע שראה חוני המעגל.

ואולם, האם זה מספיק כדי להזין אותך, אסף?
[User Picture]
From:ijon
Date:June 8th, 2010 10:04 am (UTC)
(Link)
אני מכיר את האגדה על חוני והנוטע, ועדיין איני יורד לסוף דעתך במשל הזה. אשמח אם תבהירי.
[User Picture]
From:shunra
Date:June 8th, 2010 06:41 pm (UTC)
(Link)
אני מעדיפה להישאר בתחום המטאפורה. סלח לי על אי הבהירות.
[User Picture]
From:passacaglio
Date:June 5th, 2010 05:51 pm (UTC)
(Link)

אני חושב שהבעיה האמיתית של השמאל הישראלי הוא הקונספט של "אין זה ראוי" או "כך לא צריך". נולדנו לעולם שבו דמוקרטיה זה דבר מובן מאליו במדינות המערב, ואנחנו נוטים לשכוח שהיא הושגה שם בהמון דם ומאמץ. לא מספיק לייצר אמיתות, צריך למכור אותן, וכדי למכור אותן צריך לפמפם אותם שוב ושוב. רק אם האזרחים יתרגלו לנוכחותם של אותם רעיונות יצמח שינוי אמיתי.

Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com