?

Log in

No account? Create an account
איֵה החילונוּת? - Impressions and Expressions of Ijon
August 7th, 2003
12:01 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
איֵה החילונוּת?
A rant on Israeli radio and religion, in Hebrew.
גיששתי בבוקר, עת השעון האכזר עשה את שלו, אל הפלסטיק שמפעיל את המוסיקה. שגיתי בכפתור, בהיותי מפוז'ם עד מאוד, והנה בוקע משני רמקולים גברתנים הקול המאנפף שאין לטעות בו - קול השדרנית של חלחלצ (הידד לעדיגי!). לאחר דבר להג זה או אחר, בישרה השדרנית למוחי המנומנם כי היום תשעה באב (לא שמתי לב), ושאי לכך, ראו לנכון שלטונות התחנה לשדר מוסיקה "שקטה יותר, ובמצב רוח, ככה..." לדבריה. מיותר, לטעמי, היות שהתחנה אינה דתית, אבל מקובל כאן לציין חגים דתיים באופן ממלכתי, אז שיהיה.

והנה, מיד לאחר שההיא משתתקת, אני מתחלחל למשמע קולו של מתי כספי באחד השירים היפים בזמר העברי: "היא חזרה בתשובה". אני תמיד שמח להאזין לשיר הזה, והוא תמיד מצליח להעלות לחלוחית בעיני. במקרה הזה, דווקא השורש ח.ל.ח.ל (בסדר, ח.י.ל) מתאים יותר. בתשעה באב, יום חורבן שני בתי המקדש לפי המסורת היהודית, יום אבל וצום דתי, בחר העורל המוסיקלי (שגיאת הקלדה שבחרתי לראות כבעלת משמעות) הנאור להשמיע שיר חילוני שאין מובהק ממנו, שיר שמתאבל על אשה שעזבה אל חיק היהדות החרדית. היש חסר טעם כעורל המוסיקלי של חלחלצ? ואולי הוא פשוט לא מקשיב? קצת כושל מצידו, לא?

אוף.

Current Mood: annoyed
Current Music: מאושר הספרון...

(2 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:hattie
Date:August 7th, 2003 02:07 am (UTC)
(Link)
אני מניחה שזו הייתה הבעת מחאה מצד העורך המוזיקלי כנגד מנהלי התחנה והנחיותיהם התמוהות בעניין העריכה המוזיקלית בתשעה באב.
From:freedomrider
Date:August 7th, 2003 05:11 am (UTC)
(Link)
אני לא חושב שהעןרך הוא כל כך אינטליגנטי עד כדי כך שיבטא את מחאתו באופן כזה. צריך שירים שקטים? שמים שירים שקטים, וזהו. אני חושב שאם תבדוק את רשימת השירים תמצא הרבה מאוד שירים שלא ממש מתאימים ליום הזה ומשודרים כי הם שקטים, ותו לא.
Project Ben-Yehuda [Hebrew] Powered by LiveJournal.com